ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Ευρώπη

Cecila Music Concept

Franz-Georg Stähling
Brauweilerweg 183
D-50933 Köln
Tel.+49 (0) 221 - 8 00 00 70
mobil 0172 - 9207248

Email: staehling@cecilia-cmc.de 

Agentur Milankov

Sandra Milankov

Postfach 10 17 69

42017 Wuppertal

+49 (0) 1575 17 24 119

kontakt@agenturmilankov.com

Σας ευχαριστώ για το μήνυμα.